imgDSP - technológia Densit
Technológia DSP
(Densified System with ultrafine Particles).
 
Len niekoľko rokov dozadu dosahovali pevnosti betónov 60-80 MPa. Vďaka novým technológiam je v súčastnosti možné vyrobiť betóny s pevnosťou až 250MPa. Veľkým prínosom pri vývoji nových technológii bol Alborg Portland, ktorý založil začiatkom 60-tych rokov laboratórium v Karlstrupe ( Concrete research laboratory). Výskum následne pokračoval v laboratóriu v Alborgu (Cement and concrete laboratory Alborg). Pokusy s využitím mikrosiliky v betóne boli v tom čase bežné ale nikto nedokázal rovnomerne usporiadať častice mikrosiliky medzi zrná cementu. To po rokoch výskumu dokázal Ing.Bache, ktorý 8. Mája 1978 prvý krát vyrobil novú betónovú zmes so "supercementom". Pri teste bola dosiahnutá pevnosť v tlaku 128 MPa. Bol to významý krok vpred a potvrdenie správnosti novej technológie. Zmes bola tak pevná, že limitujúcim faktorom pre ďalšie zvyšovanie pevnosti sa stalo kamenivo. To viedlo k výskumu a vývoju betónov s použitím silného syntetického kamenivo ako napr.Bauxit, čím sa zvýšila pevnosť v tlaku betónovej zmesi na 250-300 MPa. Nové materiály boli  prezentované v roku 1978 ako takzvané DSP materiály  ( DSP: Densified System with ultrafine Particles). V priebehu niekoľkých rokov bola táto technológia patentovaná po celom svete. 
 
        
 
Porušenie v tlaku pri betóne             Porušenie v tlaku pri Densite
 
Základný princíp týchto materiálov je znázornený na Obr.1. Obrázok 1a  znázorňuje obyčajný betón a maltu resp. cementovú pastu po pridaní vody. Častice cementu sú usporiadané  relatívne „ volne“ a sú obklopené vodou. Vodný súčiniteľ je obyčajne 0,5-0,7. Na obrázku 1b je znázornené situácia, kde účinok plastifikátora spôsobí  tesnejšie zoskupenie častíc cementu. V tomto prípade je vodný súčiniteľ nižší ako 0,4. Obrázok 1c ukazuje ako sa môže zvýšiť koncentrácia pevnej hmoty pridaním ultrajemných častíc, ktoré vyplnia medzery medzi zoskupenými cementovými časticami. V tomto prípade je vodný súčiniteľ  redukovaný na hodnotu 0,18-0,25.  Ultrajemné častice sú častice mikrosiliky. Častice majú guľový tvar a priemer zrna iba 0.1 micrometra, čiže sú 100 krát menšie ako častice cementu.                                                        
 
    
 
Obrázok č.1a                   Obrázok č.1b                    Obrázok č. 1c
    
 
Materiály založené na uvedenej technológii našli uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Používajú sa pri stavbe základov vrtných plošín a veterných turbín v mori, pri stavbe ochranných stien trezorov, ako výplne oceľových rúr pre transport abrazívnych materiálov, v stavebníctve pri realizácii subtílnych betónových konštrukcii a pod.

 

               
     
 Nábeh pevnosti v tlaku         Zmrazovacie a rozmrazovacie cykly

 

Logickým krokom bolo uplatnenie technológie pri výrobe materiálov pre realizáciu priemyselných podláh. Tieto sú označované ako materiály Densit ®. Výsledkom technológie DSP je, že materiály Densit  majú vysokohutnú mikroštruktúru, čo je základ výnimočných vlastností týchto materiálov ako sú: 

  • Vysoká pevnosť v tlaku až 180 MPa
  • Vysoká oderuvzdornosť
  • Nepriepustnosť voči vode, olejom, bezínu ...
  • Odolnnosť voči opakovaným cyklom zamŕzania a rozmrazovania
  • Bezprašnosť
  • Chemická odolnosť
  • Nevytvára podmienky na hromadenie statického náboja
  • Krátka doba arealizácie
  • Rýchly nábeh pevnosti - po 24 hodinách pevnosť až 110 MPa
  • Odolnosť voči posypovým soliam