imgREFERENCIE
img
KIA Slovakia

Sklad kontajnerov

Detail referencie

img
RD Devín

Vnútroareálová komunikácia - vymývaný betón

Detail referencie

img
SONY Nile

Densiphalt - Vnútropodnikové komunikácie

Detail referencie

img
Mäsokombinát Rimavská Sobota

Priemyselné podlahy - Densitop MT

Detail referencie

img
Bordeaux-Francúzsko

Brúsené priemyselné podlahy

Detail referencie

img
Garáže Bratislava

Priemyselná podlaha - Densitop LT

Detail referencie

img
Komunikácia E75 - Poľsko

Medzinárodná komunikácia E75 - Densiphalt

Detail referencie