imgPriemyselné podlahy DENSIT

Podlahy v priemyselných budovách tvoria dôležitú časť funkčnosti celej budovy.  Veľa priemyselných budov má podlahy realizované z prostého betónu, ktorý v niektorých odvetviach priemyslu je postačujúcim materiálom.  Ale v iných priemyselných odvetviach sú požiadavky na podlahy veľmi vysoké, čo vytvára potrebu realizácie ochranej nášľapnej vrstvy.  

 

 

 

Technológia DSP tvorí základ všetkých materiálov Densit. . Hlavnými chrakteristikami materiálov s technológiou DSP je:

Vysoká oderuvzdornosť
- Nepriepustnosť voči vode, olejom, bezínu ...
- Odolnosť voči opakovaným cyklom zamŕzania a rozmrazovania 
- Odolnosť voči posypovým soliam
- Chemická odolnosť
- Nevytvára podmienky na hromadenie statického náboja
- Krátka doba arealizácie
- Rýchly nábeh pevnosti - po 24 hodinách pevnosť až 110 MPa 
- Bezprašnosť

Densit® je výrobok vysokej kvality na báze prírodných a minerálnych materiálov. Densit® neobsahuje žiadne syntetické látky ani rozpúšťadlá. Vďaka svojim vlastnostiam našli materiály Densit uplatnenie v rôznych odvetviach priemyslu. Využivajú sa pri zakladaní vrtných plošín, pri realizácii základov veterných turbín v mori, ako bezpečnostné bariéry trezorov, ako ochrana stien oceľových rúr pri transporte abrazívnych materiálov, pri realizácii ultratenkých betónových konštrukcii v stavebníctve.  Logickým krokom bolo vytvorenie produktov pre aplikáciu v segmente priemyselných podláh. 

      

Podlahové systémy Densit® našli uplatnenie v oblastiach ako sú:

 • Prístavy
 • Letiská
 • Logistické a Distribučné centrá
 • Parkovacie a odstavné plochy
 • Ťažký a ľahký priemysel
 • Potravinárstvo
 • Plochy s vysokým dopravným zaťažením

 

 

 

 

 

Základná farba materiálov Densit je prírodná sivá. Nášľapné vrstvy z materiálu Densit je však možné riešiť aj farebne. V prípade požiadavky farebného riešenia pridávame do základného materiálu farebné pigmenty. Toto riešenie zaručuje farebnú rovnorodosť v celej hrúbke nášľapnej vrstvy.

Riešenie podláh z materiálu DENSIT je založené na troch základných systémoch:

Densiphalt  -  Densiphalt je bezšpárový polopružný systém spájajúci pevnosť betónu s pružnosťou asfaltu.  

Densitop     - systém tvoria produkty Densit SkimCoat,  Densitop Basic,  Densitop STDensitop MT,  Densitop LT

Ferrotop      - Ferrotop  je podlahový systém kotvený do podkladu pomocou oceĺovej sieťoviny. 

 

Firma Densit SK, s.r.o. disponuje kompletným strojným vybavením a kapacitami na realizáciu podlahových konštrukcií kľúč vrátane prípravy podkladu ( frézovanie, búranie, zemené práce), aplikácie hydroizolácií,  tepelnej izolácie, osadenie nerezových žľabov a vpustí, armovanie, betonáže a aplikácie finálnej nášľapnych nášľapných vrstiev podláh. 

 

Pre voľbu najvhodnejšieho riešania pre Vaše potreby  kontaktujte pracovníkov Densit SK. 

 


  
Vyhlásenie zhody:  Densiphalt, Densit SkimCoat, Densitop basic, Densitop ST, Densitop MT, Densitop LT, Densit Ferrotop 

Čas dozrievania:   Densitop, Densiphalt

Chemická odolnosť:  Densitop, Densiphalt 

Potravinárstvo:   Densit v potravinárstve

Priemysel:      Densit v priemysle